Vaksācijas cenas

Procedūra

Cena

EUR/LVL

Virslūpa 5/ 3.51
Paduses 7 - 10/ 4.92 - 7.03
Rokas 9 - 12/ 6.33 - 8.43
Apakšstilbi 13 - 17/ 9.14 - 11.95
Apakšstilbi un augšstilbi 21 - 29/ 14.76 - 20.38
Bikini 10 - 26/ 7.03 - 18.27